15 септември 2008

chmod 666 !!!

Заведе ме в задните стаи, където имаше много компютри, заведе ме до своя компютър и в него аз видях очи в очи дявола! Дявол с рога и вила скачаше по екрана! Бързо се прекръстих и строго попитах администратор Александър какво означава всичко това, но той отговори мъгляво нещо за "обикновен линукски скринсейвър", но все пак махна дявола от екрана. След това седна пред компютъра, набра моето име с неславянските букви направи някакви заклинания и заяви, нахалникът му с нахалник, че нямам права!

Аз се възмутих от тази наглост, но администратор Александър отговори, че веднага ще ми даде нужните права. Сега, каза, ще направя "чмод". Аз не знам какво е това "чмод" и опасявайки се от нови беди и неприятности, се наведох над рамото му, за да видя какви копчета натиска.

Господи, помилуй! Кълна се във всички светии, че не ми се е привидяло! Дългокосият мъж набра моето име и "chmod 666"...

Веднага проклех целия дяволски Интернет!

13 септември 2008

Анатомия на насекомите

Насекомите нямат сензори за болка, тъй че им е през к*ра дали ще им откъснете топките

09 септември 2008

mr. Woody Allen

If only God would give me some clear sign! Like making a large deposit
in my name at a Swiss bank.
-- Woody Allen, "Without Feathers"

02 септември 2008

Bird Viagra

A parrot swallows a Viagra tablet.
His owner, disgusted, puts him in the freezer to cool off.

Later when he opens the freezer, he finds the parrot sweating.

"How come you are sweating?" he asks.
The parrot replies, "Do you know how hard it is to open the legs of a frozen chicken?"