14 септември 2007

Поредната мъдрост

Не е важно кой и какво говори зад гърба ти,
важното е като се обърнеш всички да млъкнат!!!