16 юли 2008

10 юли 2008

Зелени човеЧета

- Какво трябва да направи човек, ако види малко зелено човече?
- Веднага да пресече улицата.